Uncategorized

מחיר ביטוח מנהלים | ביטוח חיים | ביטוחים – ביטוח מנהלים

Written by admin

מחיר ביטוח מנהלים | ביטוח חיים | ביטוחים – ביטוח מנהלים

מי הם אותם המנהלים שזוכים בביטוח מנהלים והאם לכל מנהל בתחום שהוא מגיעה זכות לפוליסת ביטוח מנהלים? זוהי שאלה שנשאלת לא אחת בחברות שונות בהם העובדים בדרגות ניהוליות שונות מנסים לגשש ולבדוק את תנאי העסקתם טרם קבלתם לתפקיד ניהולי, כאשר הם שמעו ומכירים את המושג ביטוח מנהלים אך מעולם לא חקרו או בדקו אותו לעומק וכעת כשהם נדרשים לדון בתנאי העסקה חדשים הם מעוניינים להבין האם מגיע להם מתוקף תפקידם ביטוח מנהלים או לא. אם כן, ביטוח מנהלים אמנם זכה בשם היוקרתי הזה, אך למעשה אין הביטוח מכוון למנהלים כלל. נשמע יוקרתי, כשבעצם לכל עובד מגיע ביטוח מנהלים וכל אחד בכל עמדה שהיא, גם עובדים שאינם שייכים כלל לצוות ניהולי יכולים לפי בחירתם לרכוש לעצמם במסגרת העסקתם ביטוח מנהלים. כיום כל עובד במדינת שיראל רשאי לבחור לחעצמו מסלול פנסיוני כלשהי שיבטיח את עתידו בגיל פרישה. הוא מפריש בכל חודש אחוז מסויים למסלול הפנסיה וכן המעסיק שלו מפריש גם כן אחוז לאותו חשבון פנסיוני כשהבחירה היא בידי העובד. ביטוח חיים או קרן פנסיה כלשהי לגיל פרישה היא למעשה ביטוח מנהלים.

כל עובד בעבודה מסויימת יוכל לפתוח קרן כזו שתבטיח את ימיו בעתיד כשיפרוש מעבודתו ויזדקק להכנסה כלכילת כלשהי כדי להמשיך את חייו בכבוד וכדי לעמוד ברמת החיים הכלכלית שהתרגל אליה בימים בהם עבד והרוויח כסף. כל אחד מאתנו היה רוצה לחשוב כי לעת זיקנה הוא יהיה בטוח כי קרן הפנסיה שלו תוכל לכלכל אותו ואת משפחתו כפי שעשה זמן כה רב במו ידיו בעבודתו כשהיה בידיו הכח והאפשרות. מגחיע הרגע בו הגוף מזדקן ואנו לא יכולים עוד להמשיך את עבודתנו. ביטוח מנהלים יבטיח כי יהיה בידנו סכום כסף חודשי להמשיך בחיינו כפי שהורגלנו.גם אם עובד עבר בין עבודות או בין תפקידים או בין מעסיקים במרוצת השנים, הוא זכאי להעביר אתו את ביטוח מנהלים שבידיו ולכנס יחד את כל הסכומים שהפרישו מעסיקיו עבור ביטוח המנהלים שברשותו לידי חשבון אחד, כדי שבבוא המן לא יאלץ ללקט כספים מקרנות שונים ולהתעסק בבירוקרטיה מיותרת ויוכל לדרוש מהביטוח שברשותו את מלוא הסכום שמגיע לו.

 

About the author

admin

Leave a Comment