Uncategorized

לימודי גישור ואימון | אימון אישי | קורס גישור – לימודי גישור

Written by admin

לימודי גישור

יש אנשים שבאופן טבעי ימצאו עצמם תמיד במרכז בין שני צדדים. כששני צדדים רבים ונוצר עימות הם יפנו אל אותו אדם שיעזור להם ליישב את הסכסוך שביניהם. יש אנשים שזה הטבע שלהם לעזור ביישוב סכסוכים, לגשר. כדי להיות בן אדם שהוא מגשר באופן טבעי, צריכות להיות לו מספר תכונות שכוללות, הקשבה , סבלנות וסובלנות לאחר, יכולת הכלה וראיה רחבה ויצירתית ורצון לעזור לאחר. אנשים שיש בהם תכונות אלו, ימצאו במהלך חייהם את עצמם עוזרים לחברים ולבני משפחה ליישב סכסוכים, לפתור בעיות ולהגיע לעמק השווה בדרכים יצירתיות. אנשים יראו כי הם צד מגשר ויפנו אליהם כשתהיה להם בעיה שהם יוכלו להעזר במגשר הטבעי הזה. בדיוק לאותם אנשים מתאימים לימודי גישור. ואם אותם אנשים שי להם את זה באופן טבעי, ירצו להתפתח ולהפוך את היכולת המדהימה הזו הטמונה בהם למקצוע אמיתי, הם יכולים לגשת ללימודי גישור. כך יוכלו להגיע למיצוי של התכונות המולדות שלהם בנוסף לידע אותו ירכשו במהלך לימודי גישור. כך למשל, בלימודי גישור יתנו להם כלים מובנים ומבוססים ליכולות שיש בהם ולימודי גישור יעצימו ויחדדו את כל מה שבאופון טבעי קיים אצלם. בכדי לעסוק בגישור באופן מקצועי לא מספיק שיהיו בך את התכונות שצוינו, כמובן שזהו בסיס טוב והתחלה טובה אך יש צורך בכלים אמיתיים אותם ניתן לרכוש במהלך לימודי גישור והם יתנו למגשר את הדרך הנכונה להוביל את שני הצדדים שמגיעים אליו לתהליך גישור לישוב הבעיה ופתרון העימות ביניהם. במהלך לימודי גישור יחשף המגשר לתאוריות בפסיכולוגיה ובתקשורת חברתית שיעניקו לו דרכים מבוססות וחזקות בהן יוכל לצעוד כמגשר. יהיה בידיו משהו מבוסס ומובנה אותו הוא יוכל לפרוט למעשים ולהתאים לסיטואציה שלפניו, ובכך להעניק לצדדים שלפניו שבאו אליו לגישור את הדרך המהירה ביותר והנכונה ביותר להגיע לעמק השווה בצורה בה כולם יהיו מרוצים ויוכלו להמשיך בחייהם בדרך אחרת שלא הצליחו להגיע אליה בעצמם. המגשר שיש בידיו את הכלים הנכונים יוכל להצליח להוביל את שני הצדדים לפתרון הסכסוך בצורה שלא הצליחו אחרים לפניו.

 

About the author

admin

Leave a Comment