Uncategorized

השמת בכירים הדרך שלך להצחלה

השמת בכירים

השמת בכירים היא תהליך מורכב. על מנת להתאים בין המשרה המוצעת ובין האדם המתאים למלא אותה נדרשת מעורבות של מי שמתמחים בנושא. לא אחת נדרשת עבודת שטח רבה של מי שבידיו מופקדת המלאכה  למצוא את האדם המתאים לתפקיד המוצע. שירותיו של איש מקצוע כזה עשויים להידרש על ידי הנהלת חברה, אשר חשוב לה למצוא את המועמד האיכותי ובעל הכישורים המתאים ביותר למילוי המשרה המוצעת והוא עשוי להישכר על ידי מועמדים למילוי משרות בכירים, אשר תפקידם הוא להציע את מועמדותם לחברות שונות.

השמת בכירים לקרב בין החזון למועד

השמת בכירים היא, לא אחת, פרי מיומנות וניסיון של מי שעוסקים בתחום ויודעים למצוא את האיש הנכון במקום הנכון ובעיקר בזמן הנכון הן לחברה והן לבכיר המועמד למלא בה משרה. היתרון של חיפוש חברה מזה ומועמד בכיר מזה מחייב היכרות מעמיקה ויסודית את תרכי השוק, את ההיצעים והאפשרויות בו, ואת העיתוי המתאים להציע אדם למשרה שמתפנה או אף ליצור משרה ייחודית ההולמת את כישורי המועמד הבכיר, משרה אשר שווה לחברה להקצות תקן מיוחד, חדש, לאדם בעל כישורים נדירים העשוי לקדם ולהזניק את החברה להישגים.

הדרישות והציפיות

הציפיות מהבכירים והדרישות של הבכירים מהחברה שאליה הן מועמדים עשויים ליצור מצב שבו הדו שיח בינהם מחייב מעורבות של בעל מקצוע שיכול לגשר בין פערים ולהביא את שני הצדדים לעמק השווה, ולאפשר לכל אחד מהם לחוש כי הוא קיבל את מבוקשו. השמת בכירים היא אמנות יצירת מצב של  WIN –WIN.  גם במקום שבו האינטרסים של שני הצדדים מוגדרים וברורים, עדיין עשויה להידרש מלאכת תיווך וקירוב בין הצדדים. לא אחת בתהליך השמת בכירים עלולים להתגלע פערים שונים, אשר גישור עליהם מחייב רגישות רבה והבנה במניעים פסיכולוגיים, באסטרטגיות ובטקטיקות של משא ומתן ועוד.

אין ספק כי בעוד מועמדים למשרות שונות עשויים להסתפק בהגשת קורות חיים בתקווה ובציפייה שהם ירשימו את המעסיק הפוטנציאלי ויגרמו לו לזמן אותם לריאיון עבודה- כאשר מדובר במשרות של בכירים התהליך ארוך ומורכב יותר, מה שמצדיק ולא אחת מחייב שכירת שירותים של בעל מקצוע העשוי להגביר את הסיכוי לחתימה בשעה טובה על חוזה ההעסקה.

About the author

admin

Leave a Comment