Uncategorized

ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח לרופאים | רשלנות מקצועית – ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

Written by admin

ביטוח אחריות מקצועית | ביטוח לרופאים | רשלנות מקצועית – ביטוח אחריות מקצועית למטפלים

בעידן של היום ישנם משרות רבות בשוק, חלק מאותם עבודות מתנהלות עם לקוחות, אלו עבודות שבהם שי מטפלים ומטופלים ופעמים רבות אותם מטופלים טוענים שנעשתה כלפיהם רשלנות וחוסר מקצועיות ועל כן הם ניגשים לתבוע את המטפלים שהעניקו להם את אותו טיפול.

התביעות שאותם מטופלים מגישים הם קביעות בגין נושא של רשלנות, וזה יכול להתבטא בנזק תאונתי שנגרם להם, תכשירים פגומים, או מסיבות רבות נוספות.

 

משום שכיום כל המטופלים יודעים את מעמדם אזי גובר עניין התביעות וכאשר אדם מרגיש שנעשתה לו רשלנות אזי מיד הוא ביטוח אחריות מקצועית למטפלים הולך לתבוע את אותו מטפל.

לשם כך ישנו , זהו ביטוח שדואג עבור כל אלה שעוסקים בתחום הרפואה המשלימה בישראל.

בין אם מדובר ברופאים, רופאי שיניים, או כל אדם שעוסק  ברפואה אלטרנטיבית אחרת.

 

קיימים סוגים רבים של ביטוחים ועל כן בעת שאתם פונים אל סוכן הביטוח אזי כדאי שתשמעו הסברים אודות הביטוח ותדעו שאתם רוכשים את הפוליסה הטובה ביותר עבורכם.

כדאי ללכת למומחים שמבינים את ההתמחות שבה אתם זקוקים לעזרה, כאשר פונים אל סוכן הביטוח שייחודי למקצוע שלכם אזי ינתן לכם הטיפול הטוב ביותר, בין אם זה ביטוח רגיל ובין אם זה ביטוח אחריות מקצועית למטפלים, וכן גם ביום התביעה ידע אותו סוכן לייצג אותכם על הצד הטוב ביותר אל מול חברת הביטוח.

כאשר רוכשים ביטוח אחריות מקצועית למטפלים ברפואה משלימה צריכים שזה מספר רכיבים חשובים

בינהם: ביטוח אחריות מקצועית- זהו ביטוח שמעניק הגנה נגד תביעה שנעשתה אודות רשלנות רפואית במהלך הטיפול.

ביטוח אחריות מוצר- שהוא ביטוח שמגן במקרה שאירע נזק שנוצר כתוצאה משימוש במוצר פגום.

ביטוח צד ג'- מגן במקרה של נזק למטופל שנובע כתוצאה מתאונה.

ביטוח כיסוי עבור הוצאות משפטיות של תהליכים משפטיים.

בעת רכישת ביטוח אחריות מקצועית למטפלים, בוחרים בפוליסה הרצויה המתאימה.

ביטוח זה מעניק הגנה מלאה למטפלים.

 

ביטוח זה מעניק הגנה מלאה למטפלים משום שכיום ישנם תביעות רבות שנעשות נגד המטפלים, וזאת משום המודעות הגדולה הקיימת כיום על הגשת תביעה ועל רשלנות שנעשתה נגד המטופלים במהלך הטיפול.

About the author

admin

Leave a Comment